Remont dachu płaskiego z blachy i blachodachówki

Remont dachu to ostateczność. Zanim do tego dojdzie, można zrobić wiele, by opóźnić ostateczność. Jak zatem konserwować dachy blaszane?
Regularnie wykonywane prace konserwatorskie nie wymagają ani umiejętności supermana, ani narzędzi z najwyższej półki. Niezależnie, czy pokrywa go blachodachówka, czy wykonano dach z blachy płaskiej, doglądanie stanu technicznego jest podstawowym źródłem informacji o stanie technicznym powłoki.

Czynniki wpływające na stan pokryć dachowych

Już w fazie produkcji mogą wystąpić wady materiałowe i technologiczne. Jednak na nie i na sposób transportu i składowania nie mamy wpływu. Właściwy montaż i eksploatacja jest dalej najważniejszym z czynników kształtujących odporność. Powierzchnia blachy jest co dzień narażona na oddziaływanie klimatu. Każdego dnia promieniowanie ultrafioletowe bombarduje powłokę lakierniczą i zmienia jej właściwości fizyczne.

Wielkie sprzątanie

Blachę i blachodachówke należy regularnie myć. Pod warstwą zanieczyszczeń stałych mineralnych i biologicznych mogą ukrywać się pęknięcia powłoki. Dają one początek procesom korozyjnym. Zwykle do zabiegu zmywania zanieczyszczeń wystarczy woda z dedykowanym do tych celów detergentem. Agresywna chemia nie jest wskazana. Nie należy też używać twardych szczotek, które mogą zniszczyć powłokę lakierniczą. Do zapobiegania kolonizacji biologicznej stosuje się środki biobójcze.

Drobne naprawy dachu z blachy

Wszystkie wykryte podczas kontroli, drobne uszkodzenia należy naprawiać niezwłocznie. Odpryski i pęknięcia trzeba malować przeznaczonymi do tego farbami. Przy głębszych uszkodzeniach penetrujących strukturę do metalu, zaleca się dwukrotne pokrycie miejsca zdewastowanego. Jednakże pokrycia blaszane z materiału zabezpieczonego fabrycznie dają gwarancję kilkunastoletniego użytkowania bez konieczności dokonywania napraw.

Z uwagi na stromizny dachów i przez to utrudniony dostęp, należy skorzystać z usług firm specjalistycznych.